Nov režim na parkirišču Sejmišče

Mreža javnih parkirišč v MOK bo od ponedeljka, 3. junija 2019, razširjena – obeta se spremenjeno parkiranje na parkirišču Sejmišče.

Na parkirišču Sejmišču bo možno ob uporabi parkirne kartice Mestne občine Kranj parkirati prvi dve uri brezplačno. Brez parkirne kartice bo uporabnik upravičen do ene ure brezplačnega parkiranja s parkirnim listkom. Dodatno pa se parkirnina ne bo zaračunavala med 19. in 7. uro ter ob sobotah in nedeljah ter dela prostih dnevih. Izven omenjenega časa je cena parkirnine 0,60 EUR za uro.

Parkirnino bodo uporabniki lahko poravnali z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj, mobilnimi telefoni ali s plačilno-kreditnimi karticami, ki bodo navedene na parkomatu.

Mestne parkirne kartice so naprodaj v Mestni upravi Kranj, na avtomatu pred stavbo Mestne uprave Kranj in v Zavodu za turizem in kulturo (Turistično informacijski center) na Glavnem trgu 2, Kranj. Cena plačilne kartice je 8 evrov (veljavnost kartice je eno leto od prve uporabe na parkomatu).

Na parkirišču Sejmišče bo možno pridobiti tudi omejeno število parkirnih abonmajev. Parkirni abonma parkirnega mesta ne bo zagotavljal, bo pa omogočal neomejeni čas parkiranja na parkirišču Sejmišče ali na parkirišču »Jelenov klanec« (Ljubljanska cesta). Cena letnega parkirnega abonmaja je 400 EUR, mesečnega pa 40 EUR.