Komunalna infrastruktura tudi za Britof in Predoslje

vir: pixabay.com

S sklepom Državne revizijske komisije je potrjena izbira izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Britof-Predoslje v sklopu operacije GORKI -2. sklop (2.faza). Postopek je trajal kar leto in pol, v kolikor bodo ugodne vremenske razmere, bodo stroji zabrneli že februarja, drugače pa marca 2019.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je s sklepom odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. Tako sedaj ni več pravnih ovir, da Mestna občina Kranj podpiše pogodbo za izgradnjo kanalizacije in ostale infrastrukture za sklop 1- območje Britof-Predoslje z najugodnejšima ponudnikoma Riko, d. o. o., in Pirc Gradnje, d. o. o., katerih ponudba znaša 9,8 milijona evrov.

Investicija v komunalno infrastrukturo na območju Britof-Predoslje bo obsegala:

  • cca 12,7 km fekalne kanalizacije, vključno s petimi črpališči,
  • hkrati pa bodo obnovljeni tudi vodovodno omrežje v dolžini cca 10,7 km,
  • meteorna kanalizacija dolžine cca 8,6 km in
  • javna razsvetljava.

Stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto bodo v določenem deležu sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske Unije in Republike Slovenije, ostale komunalne vode bo v celoti financirala Mestna občina Kranj.

Velik del kranjske občine, gre za območja Bitnje-Šutna-Žabnica, Kranj in Kokrica, je sodobno kanalizacijsko infrastrukturo že dobil v prvi fazi izvedbe projekta Gorki.