Evropski teden zmanjševanja odpadkov

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 2018, ki bo potekal od 17. do 25. novembra 2018, bodo potekale brezplačne delavnice in svetovanje. Tema letošnjega tedna je pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki.

Komunala Kranj bo organizirala različne brezplačne delavnice in svetovanja:

 • v torek, 20. 11. 2018, na lokaciji upravne stavbe Komunale Kranj, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, večnamenski prostor:
  • od 10.00 do 11.00,
  • od 17.00 do 18.00,
 • v četrtek, 22. 11. 2018, na lokaciji Centralne čistilne naprave Kranj, Zarica, Savska loka 31, 4000 Kranj, sejna soba (vključen tudi ogled zbirnega centra Zarica):
  • od 10.00 do 11.00,
  • od 17.00 do 18.00,
 • v petek, 23. 11. 2018, na lokaciji Medgeneracijskega centra LU Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj, soba 6:
  • od 11.00 do 12.00.

Udeleženci delavnic bodo lahko izvedeli več o ločevanju in vrstah odpadkov, pogledali zanimive spletne povezave ter nasvete z recepti za izdelavo ekoloških čistil, ki lahko nadomestijo kemične pripomočke. Prikazano bo tudi, kako doma izdelati ekološko čistilo, kakšno embalažo lahko uporabimo in kako jo označimo. V okviru vaje »Nevarni vsiljivci« bo vsak udeleženec lahko poiskal med predmeti iz vsakodnevne rabe tiste, ki sodijo med nevarne odpadke. Udeleženci delavnice, ki bodo uganili največ vsiljivcev in odgovorili na vprašanja, kako nevarne snovi vplivajo na okolje, bodo prejeli praktične nagrade.

Izdelajte dišečo svečo iz odpadnega olja – vabljeni na delavnico

Za dober uvod v Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2018 bo danes potekal zanimiv dogodek. Socialno podjetje BOLJE in Slovensko društvo za zaščito voda bosta ob podpori trgovskega podjetja TUŠ in v sodelovanju ter s podporo javnega podjetja Komunala Kranj, pripravila devet zanimivih ozaveščevalnih dogodkov, s katerimi želita problematiko zavrženega odpadnega jedilnega olja in posledic tega početja na okolje slovenski javnosti predstaviti na izviren, poučen in zabaven način.

soboto, 17.11. 2018, od 17. ure dalje, bosta obiskovalce Planeta TUŠ Kranj preko nagradnih vprašanj, kolesa sreče, informativnih zloženk, video projekcij ter informativnih samostoječih panojev skušala opozoriti na največkrat neustrezno ravnanje s tem odpadkom ter jih spodbuditi, da ga ne zlivajo v kuhinjski odtok ali na kompost, temveč odnesejo v najbližji zbirni center.

Mimoidočim bodo predstavili še inovativno in zabavno rešitev, s pomočjo katere si bodo lahko iz olja, ki jim doma ostaja po cvrtju, izdelali naravno in lepo dišečo svečo, s tem pa na najlepši možni način poskrbeli za reciklažo tega odpadka.  Pozabili pa ne bodo niti na najmlajše, saj bodo zanje pripravili delavnico izdelovanja pisanih dišečih sveč iz odpadnega jedilnega olja, ki bodo ostale v njihovi lasti.

Vsa gospodinjstva, ki se znova in znova sprašujejo, kam z odsluženim odpadnim oljem po pripravi hrane, pa vabijo, da ga na dan dogodka oddajo v namenski zbiralnik, ki bo posebej za ta namen postavljen na kraju dogajanja. Dostavijo lahko katerokoli količino tega odpadka, pri čemer morajo paziti, da se le-ta nahaja v skrbno zaprti plastenki ali drugi primerni embalaži. Ker bo zbrano količino odkupilo in predelalo socialno podjetje BOLJE, sredstva pa namenilo Slovenskemu društvu za zaščito voda, bodo s tem okolju prijaznim dejanjem podprli prizadevanja organizatorjev, za katerega se jim bodo oddolžili s posebnim darilom.(vir: Komunala Kranj)

Vabljeni.