Brezplačen prevzem soli za posipanje

Slika: Komunala Kranj

Komunala Kranj obvešča vse uporabnike komunalnih storitev Komunale Kranj, da lahko v Zbirnem centru Zarica, brezplačno prevzamejo sol za posipanje.

Ob prevzemu predložite zadnji račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa uporabniki sami naložiite v s seboj prineseno posodo (vedro).

V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbite sami.